SerambiIndonesia/
 • Tafakur

  Pengaruh Shalat

  Ayat itu bagaikan sebuah hipotesa, yaitu seseorang yang benar dalam shalatnya akan benar pula perilaku-perilakunya
 • Tafakur

  Pemuasan Nafsu

  Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama
 • Tafakur

  Pertimbangan Hati

  Alangkah mengagumkan keadaan orang beriman, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan
 • Tafakur

  Miskin Hati

  Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam
 • Tafakur

  Dosa Atasan

  Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan
 • Tafakur

  Malas Bekerja

  Bekerja wajib bagi setiap orang karena itu merupakan upaya mencari nafkah
 • Tafakur

  Waktu Berharga

  Barangsiapa yang shalat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah shalat setengah malam
 • Tafakur

  Rugi Berilmu

  Barangsiapa menuntut ilmu dengan berniat bukan karena Allah, maka hendaklah ia menyediakan tempat
 • Tafakur

  Bahasa Harian

  Hidup kita tak terlepas dari interaksi harian, yang tentunya melibatkan bahasa sebagai alatnya
 • Tafakur

  Perilaku Aneh

  Kepergok melakukan suatu kejahatan seperti korupsi, banyak orang menunjukkan wajah gembiranya
 • Tafakur

  Pengkhianat Amanah

  Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan, saat itu pendusta dibenarkan
 • Tafakur

  Perilaku Islami

  Antara ajaran Islam dan perilaku orang-orang yang menganutnya seharusnya selaras
 • Tafakur

  Menghargai Ibadah

  Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa
 • Tafakur

  Pengumpul Harta

  Sungguh merugi kalau hidup hanya dikerahkan untuk semata-mata mengumpulkan harta
 • Tafakur

  Hijrah Hati

  Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kusempurnakan kepadamu nikmatKu
 • Tafakur

  Karakter Bermasalah

  Barangsiapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala
 • Tafakur

  Berat Hati

  Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat
 • Tafakur

  Keadaan Diri

  Setiap diri kita diajak untuk sering membaca perkembangan keadaan diri
 • Tafakur

  Memandang Jabatan

  Tidak jarang kita salah dalam memandang jabatan, sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang salah pula saat menjabatnya
 • Tafakur

  Kerja Untuk Ibadah

  Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia
 • Tafakur

  Membina Akhlak

  Kota Makkah yang tampak hari ini begitu indah bukan terwujud dalam satu hari. Kota itu telah melalui proses
 • Tafakur

  Penghalang

  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan
 • Tafakur

  Melawan Ketidak-adilan

  Kalau menelusuri kembali sejarah perjalanan hidup para nabi, akan ditemukan perlawanan keras terhadap ketidak-adilan
 • Tafakur

  Seperti Buih

  Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya
 • Tafakur

  Saudara Rohingya

  Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh
 • Tafakur

  Memandang Diri

  Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help